דרושים ומכרזים

הרשמה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים:

מכרזים:

מכרז מס' 2/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
אנרגיה סולארית
בהמשך להליכי המכרז שבנדון, מודיעה בזאת המועצה המקומית תל מונד (להלן: "המועצה") על דחיית מועד הגשה.
בהתאם לכך, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ויהיה עד ליום חמישי, 07.05.2020, בשעה 12:00 בדיוק.
מחיר רכישת המכרז התעדכן ל- 1,500 ₪ לקבלנים שכבר רכשו את המכרז במחיר הקודם, המועצה תחזיר את ההפרש.
נספחים:

* מפרט טכני להקמת מתקנים סולאריים
* מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' 104/2020
לפרטי המסמך לחצו כאן
רכז/ת לתוכנית "מרחב לקידום תעסוקה" לצעירים/ות1.3.2020
בשעה 12:00
מכרז מס' 103/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
עו"ס אזרחים ותיקים 1.3.2020
בשעה 12:00
מכרז מס' מס' 100/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
גזבר/ית המועצה8.3.2020
בשעה 12:00
מכרז מס' 107/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
מזכיר/ת משנה בבית ספר
8.3.2020
בשעה 12:00
מכרז מס' 102/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
עובד אחזקה כללי9.2.2020
בשעה 12:00
מכרז מס' 2/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מערכות מידע17.7.19
בשעה 12:00
מענה לשאלות הבהרה 1
מענה לשאלות הבהרה 2
מכרז מס' 2/2020
לפרטי המסמך לחצו כאן
אספקת מזון ושתיה קלה עבור המועצה המקומית תל מונד ומוסדותיה10.2.20
בשעה 10:00
הארכת המכרז
מכרז מס' 10/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
פקח רב תכליתי יישובינסגר
מכרז מס' 7/18


למסמכי המכרז לחצו כאן
לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום אודיטוריום
בבית חינוך ע"ש רבין
2.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 115/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
נהג מכונת טיאוט3.9.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 114/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
מזכיר/ה משנה בבית הספר3.9.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 116/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
אם בית מועדונית3.9.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 15/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
ללכידת בעלי חיים .4.12.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 12/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
נציג/ת שירות 7.3.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז 107/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
מנהל/ת מחלקת שפ"ע7.5.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 25/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 פסיכולוג/ית 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 19/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 עובד/ת קידום נוער ליחידה לקידום נוער תל מונד 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 18/17
מסמכי המכרז לחצו כאן
 עובד/ת קידום נוער בתכנית היל"ה איזורית בשרון 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 21/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 עו"ס נערים, צעירות וצעירים ועבודה קהילתית 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 22/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מנהל/ת מחלקת פיקוח ורישוי עסקים 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 20/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 ממונה שירותי חירום וביטחון וממונה בטיחות/קב"ט מוס"ח 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 23/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מזכיר/ה במשרדי המועצה 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 24/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מהנדס/ת / הנדסאי/ית 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 13/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום אולם ספורט
יישובי
8.8.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 11/2018
להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז רכישת טרקטור9.5.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 5/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
מענה לשאלות הבהרה מכרז טמונים.9.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 5/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז לאספקת טמוני קרקע אחרי שינויים9.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 6/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
לרכישת מכונת טיאוט יעודית
עבור המועצה המקומית תל מונד
9.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 4/2019 למסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז – ביטוח10.3.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 26/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 פקח/ית רב תכליתי לישוב11.1.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 18/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
הקמת מבנה מחסני המועצה11.11.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 105/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 עובד/ת אחזקה 12.4.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 106/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 סגן/ית מהנדס, במשרד מהנדס המועצה 12.4.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 15/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מנהל/ת קדם יסודי ברשות המקומית 12.5.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 23/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז שביל אופניים 13.1.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 6/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
לעבודות שיפוץ מוסדות חינוך ומבני ציבור לרבות שיפוצי קיץ בתחום המועצה המקומית תל מונד13.5.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 10/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג LED 15.3.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 109/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
עו"ס צעירות וצעירים 15.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 111/18
למסמכי המכרז לחץ כאן
מנהל מחלקת שפ"ע 15.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 12/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
לתכנון ולהקמת קיר טיפוס על גבי קיר אולם הספורט של המתנ"ס16.5.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 17/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
פסיכולוג/ית 17.6.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 18/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
אם בית מועדון ותיקים17.6.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 3/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 ביצוע עבודות פיתוח בסמטת הנרקיס בתל מונד 19.3.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 20/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
אספקת שירותי תמיכה טכנית במיקור חוץ
של מערכות המידע והתקשוב
במוסדות החינוך
22.10.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 101/2020
לפרטי המסמך לחצו כאן
מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים
22.1.20
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 2/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 אספקה, התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידאו, בשטח מועצה מקומית תל מונד 23.3.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 14/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
עו"ס נערה במצוקה וחוק נוער25.3.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 19/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
בניית אולם ספורט בבי"ס
נוף ילדות בתל מונד
26.11.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 8/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
להפעלת מזנון
בקריית החינוך ע"ש רבין
26.12.18
בשעה 9:00
נסגר
מכרז מס' 25/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
טיאוט וניקיון רחובות ומוסדות חינוך וציבור.26.12.18
בשעה 9:00
נסגר
מכרז מס' 16/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מנהל מחלקת שפ"ע 28.7.19
בשעה 10:00
נסגר
מכרז מס' 04/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
לטיפול בפסולת למחזור
משטח השיפוט של מועצה מקומית תל מונד
29.08.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 21/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
אספקת שירותי תמיכה טכנית במיקור חוץ
של מערכות המידע והתקשוב
במשרדי המועצה ומוסדותיה
29.10.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 21/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מדריך/ה למועדונית משפחתית29.7.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 9/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
טיפול, אחזקה, שדרוג ושיקום שטחי גינון
בתחום המועצה המקומית תל מונד
29.7.2018
בשעה 15:0
נסגר
מכרז מס' 118/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
קנייו/ית למחלקת רכש30.12.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 120/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
עובד תכנית הילה31.10.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 119/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
אם בית מועדנית31.10.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 16/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
לרכישת מכונת טיאוט ייעודית
עבור המועצה המקומית תל מונד
המכרז בוטל.נסגר
מכרז מס' 7/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
בניית אולם התעמלות בבי"ס אור תורה
22.8.19
בשעה 9:00
נסגר

נספחים:
* מתקני ספורט
* נספח ג- מפרט טכני
* נספח ד - כתב כמויות
* לטבלה המלאה : מסמכים נלווים ותכניות
מכרז מס' 5/2019
לפרטי המכרז לחצו כאן
אספקה והתקנה של חיפויים למוסדות חינוך במועצה המקומית תל-מונד 18.9.19
בשעה 9:00
נסגר

נספחים:
מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' 1/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
שירותי שמירה, אבטחה וסיור במוסדות חינוך,
מוסדות ציבור ואבטחת אירועים
10.7.19
בשעה 12:00
נספחים
* מסמכים מעודכנים
* תשובות לשאלות הבהרה
* הבהרות - טבלת הצעות המחיר
מכרז מס' 11/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות
ומיוחדות
מכרז נסגרנספחים:
* כתב ערבות - חינוך
* חינוך מיוחד
* חנמ ומלווים
* מחוננים
* מענה לשאלות הבהרה הסעות חינוך 11.2019
מכרז מס' 12/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז לשירותי הסעות למסגרות רווחה
ושירותי הסעות נוספים
מכרז נסגרנספחים:
* כתב ערבות - רווחה
* מסלול מכרז רווחה ליווי
* מסלול רווחה הסעה
* מענה לשאלות הבהרה הסעות רווחה
קול קורא למכירת רכבים
לפרטי המכרז לחצו כאן
פניה לקבלת הצעות מחיר למכירת רכב20.3.2020
בשעה 14:00
נספחים:
פניה לקבלת הצעות מחיר למכירת רכב