דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

הרשמה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים:

 

 

התקשרויות פטורות ממכרז
התקשרות ספק יחיד לפתיחת המסמך לחצו כאן 
ועדת התקשרויות 2019 לפתיחת המסמך לחצו כאן
ועדת התקשרויות 2020 לפתיחת המסמך לחצו כאן
ועדת התקשרויות 2021 לפתיחת המסמך לחצו כאן

 

קול קורא תאריך יעד הגשה
קול קורא למשרת סייע/ת לגני הילדים
15.7.21 
הגשת מועמדות להתנדבות במסגרת מיזם למתן יעוץ והכוונה ראשונית לתושבי תל-מונד 25.6.21 ב- 12:00
הארכה למינוי צוות לקביעת מדיניות נתן רישיונות רוכלות  18.5.21
מינוי חברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית 20.4.21
מינוי צוות לקביעת מדיניות בנושא מתן רישיונות רוכלות 20.4.21

מכרזים:

מס' מכרז שם המכרז תאריך סופי להגשה מסמכים נלווים ועדכונים
מכרז מס' 4/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
פריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת
ברחבי המועצה
הארכת המכרז עד
28.12.21
בשעה 16:00
* הארכת מכרז
*פרוטוקול מפגש מציעים

* מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' 127/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
מפקח/ת רישוי עסקים ופקח/ית רב תכליתי/ת22.10.21
בשעה 12:00
מכרז מס' 120/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
אחראי תפעול חזות הישוב30.9.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 123/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
עובד/ת קידום נוער ליחידה לקידום נוער בתל מונד
25.8.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 122/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
עובד/ת חינוך טיפול אזורי בתכנית היל"ה25.8.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 10/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
לאיסוף ופינוי פסולת
גזם וגושית
25.8.21
בשעה 16:00
נסגר

* מענה לשאלות הבהרה
קול קורא מס' 12/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי אצירה
על ידי תושבי המועצה המקומית תל מונד
22.8.21
בשעה 17:00
נסגר
מכרז מס' 117/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
מדריך/ה למועדונית משפחתית12.8.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 14/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
להפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצה
המקומית תל מונד
10.8.21
בשעה 17:00
נסגר

* תנאים כלליים

*מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' 7/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
להפעלת חוגים במסגרת תל"ן (תכנית לימודים נוספת)
בגני הילדים במועצה המקומית תל-מונד
10.8.21
בשעה 17:00
נסגר

*מענה לשאלות הבהרה

* תנאים כלליים

מכרז 8/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה
למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות
ומיוחדות
25.7.21
בשעה 16:00
נסגר


* תנאים כללים

*פרוטוקול מפגש מציעים

*מענה לשאלות הבהרה

*נספח א -מסלולים הסעות חינוך - נוסח סופי
מכרז מס' 9/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
מכרז לשירותי הסעות למסגרות רווחה
ושירותי הסעות נוספים
25.7.21
בשעה 16:00
נסגר

* * נספח א' - הצעת המציע

** תנאים כלליים

*פרוטוקול מפגש מציעים

*מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' 112/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
מזכיר/ת בית ספר8.7.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 115/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
רכז/ת פרויקטים קהילתיים – שי"ל מרחב תעסוקה
24.6.21
בשעה12:00
נסגר
מכרז מס' 113/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
רכז/ת בגרויות בבית החינוך רבין
24.6.21
בשעה 12:00
נסגר
קול קורא 1.6.2021
לפרטי ההצעה לחצו כאן
בקשה להצעת מחיר למכירת חנוכיות מברזל מגלוון בגובה כ- 4.8 מטר15.6.21
בשעה 10:00
נסגר
מכרז מס' 111/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
סגנ/ית מהנדס המועצה 6.5.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 110/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
גזבר/גזברית המועצה6.5.21
בשעה 12:00
נסגר
דרוש/ה מנכ"ל/ית לחברה הכלכלית
לפרטי המכרז לחצו כאן
החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד מכריזה בזאת על משרה פנויה לתפקיד מנכ"ל/ית16.3.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 02/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
שירותי ייעוץ חשבונאי ושירותי ראיית חשבון עבור
המועצה המקומית תל מונד
שימו לב לשינויים:

*תאריך הגשה:
9.3.21 בשעה 17:00

*פתיחת מעטפות:
9.3.21 בשעה 17:00
נסגר

מסמכים נלווים:
*מענה לשאלות הבהרה 1
*מענה לשאלות הבהרה 2
*מענה לשאלות הבהרה 3
מכרז מס' 109/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
פקח/ית רב תכליתי/ת2.3.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 107/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
עו"ס למניעת אלימות במשפחה 2.3.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 101/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
מנהל/ת חשבונות2.3.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 1/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
הזמנה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ/ת משפטי/ת חיצוני קבוע למועצה המקומית תל-מונד
31.1.21
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 6/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
לשירותי חשבות שכר
עבור המועצה המקומית
תל- מונד
15.12.20
בשעה 10:00
נסגר
מכרז מס' 10/20
לפרטי המכרז לחצו כאן
מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי המועצה
ממקורות עצמיים
15.11.20
בשעה 10:00
נסגר
מכרז מס' 118/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
מזכיר/ת גזבר המועצה14.10.20
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 117/20
לפרטי המכרז לחצו כאן
מנהל/ת השכלה לתכנית היל"ה איזורית10.9.20
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 5/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
ביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח רחוב ההדרים
16.9.2020
בשעה 10:00
נסגר


נספחים:
*כתב כמויות
*תכנית פיתוח
*תכנית פרטים
*תכנית פירוקים
*תכנית גינון
*תכנית תנועה
*תכנית תנוחה
*תכנית תאורה
*תכנית תאום מערכות
*פרטי מבנה
*לוח מרכזיה
*חתכים לרוחב
*חתך לאורך
*ארונות תאורה דקורטיבית
מכרז מס' 9/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
שירותי הסעות למסגרות רווחה ושירותי הסעות נוספים23.8.2020
בשעה 10:00
נסגר

נספחים:
*מסלולים - נוסח סופי
מכרז מס' 8/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות23.8.2020
בשעה 10:00
נסגר

נספחים:
*נספח א להצעות מחיר
מכרז מס' 115/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
מדריך/ה למועדונית משפחתית27.8.2020
בשעה 12:00
נסגר

* הארכת מכרז
לתאריך 27.8.2020
בשעה 12:00
מכרז מס' 4/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
ניהול כולל של מערכת אכיפת חוקי העזר העירוניים ולמתן שירותי גביית קנסות.11.8.2020
בשעה 10:00

* שינוי בתנאי סף בסעיף 3.6 למכרז.
את נוסח המכרז ניתן למצוא לעיון בלבד באתר המועצה
יתר תנאי המכרז  ותנאי ההזמנה להציע  הצעות - ללא שינוי
נוסח תנאי הסף בסעיף 3.6 יתוקן וינוסח כדלקמן:
תנאי סף להשתתפות במכרז
3.6   במועד הגשת המענה למכרז זה, המציע מספק
לפחות אחד מהשירותים הנוספים ב- 1 רשות מקומית ו/או חברה עירונית ו/או עמותה עירונית.
נסגר

נספחים:
* להלן עדכון התאמת הסעיפים במסמכי המכרז עמודים 5-6 במסמכי המכרז המעודכנים:1. הדרישה בסעיף 4.6 מתייחסת לתנאי סף 3.4.

2. הדרישה בסעיף 4.7 מתייחסת לתנאי סף 3.5.

3. הדרישה בסעיף 4.8 מתייחסת לתנאי סף 3.6.

4. הדרישה בסעיף 4.9 מתייחסת לתנאי סף 3.3 .*מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' 114/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
אב בית / איש תחזוקה בבית ספר26.7.2020
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 3/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
בניית גני ילדים בשטח שיפוט של המועצה 26.7.2020
בשעה 10:00
נסגר

נספחים:

*הודעה על שינוי תנאי סף ועדכון מועדים במכרז

*מפרט טכני
*כתב כמויות

* לכל המסמכים הנוספים - יש ללחוץ על הקישור הנ"ל (מעבר לטבלה מקושרת למכרז)

* סיור קבלנים
מכרז מס' 111/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
מנהל/ת ביה"ס מקיף שש שנתי - בית החינוך "רבין"16.7.2020
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 102/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
עובד אחזקה כללי16.7.2020
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 110/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
אב בית/ איש תחזוקה בבית הספר
11.6.2020
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 2/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
אנרגיה סולארית
בהמשך להליכי המכרז שבנדון, מודיעה בזאת המועצה המקומית תל מונד (להלן: "המועצה") על דחיית מועד הגשה.
בהתאם לכך, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ויהיה עד ליום חמישי, 07.05.2020, בשעה 12:00 בדיוק.
מחיר רכישת המכרז התעדכן ל- 1,500 ₪ לקבלנים שכבר רכשו את המכרז במחיר הקודם, המועצה תחזיר את ההפרש.
נסגר

נספחים:

* מפרט טכני להקמת מתקנים סולאריים
* מענה לשאלות הבהרה
קול קורא למכירת רכבים
לפרטי המכרז לחצו כאן
פניה לקבלת הצעות מחיר למכירת רכב20.3.2020
בשעה 14:00
נסגר

נספחים:
פניה לקבלת הצעות מחיר למכירת רכב
*ועדת השלושה
מכרז מס' מס' 100/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
גזבר/ית המועצה8.3.2020
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 107/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
מזכיר/ת משנה בבית ספר
8.3.2020
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 104/2020
לפרטי המסמך לחצו כאן
רכז/ת לתוכנית "מרחב לקידום תעסוקה" לצעירים/ות1.3.2020
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 103/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
עו"ס אזרחים ותיקים 1.3.2020
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 2/2020
לפרטי המסמך לחצו כאן
אספקת מזון ושתיה קלה עבור המועצה המקומית תל מונד ומוסדותיה10.2.20
בשעה 10:00
נסגר
הארכת המכרז
מכרז מס' 102/2020
לפרטי המכרז לחצו כאן
עובד אחזקה כללי9.2.2020
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 101/2020
לפרטי המסמך לחצו כאן
מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים
22.1.20
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 12/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז לשירותי הסעות למסגרות רווחה
ושירותי הסעות נוספים
12.19נסגר

נספחים:
* כתב ערבות - רווחה
* מסלול מכרז רווחה ליווי
* מסלול רווחה הסעה
* מענה לשאלות הבהרה הסעות רווחה
מכרז מס' 11/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות
ומיוחדות
11.19נסגר

נספחים:
* כתב ערבות - חינוך
* חינוך מיוחד
* חנמ ומלווים
* מחוננים
* מענה לשאלות הבהרה הסעות חינוך 11.2019
מכרז מס' 10/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
פקח רב תכליתי יישובי10.19נסגר
מכרז מס' 5/2019
לפרטי המכרז לחצו כאן
אספקה והתקנה של חיפויים למוסדות חינוך במועצה המקומית תל-מונד 18.9.19
בשעה 9:00
נסגר

נספחים:
מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' 7/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
בניית אולם התעמלות בבי"ס אור תורה
22.8.19
בשעה 9:00
נסגר

נספחים:
* מתקני ספורט
* נספח ג- מפרט טכני
* נספח ד - כתב כמויות
* לטבלה המלאה : מסמכים נלווים ותכניות
מכרז מס' 21/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מדריך/ה למועדונית משפחתית29.7.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 16/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מנהל מחלקת שפ"ע 28.7.19
בשעה 10:00
נסגר
מכרז מס' 2/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מערכות מידע17.7.19
בשעה 12:00
נסגר

מענה לשאלות הבהרה 1
מענה לשאלות הבהרה 2
מכרז מס' 1/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
שירותי שמירה, אבטחה וסיור במוסדות חינוך,
מוסדות ציבור ואבטחת אירועים
10.7.19
בשעה 12:00
נסגר

נספחים
* מסמכים מעודכנים
* תשובות לשאלות הבהרה
* הבהרות - טבלת הצעות המחיר
מכרז מס' 18/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
אם בית מועדון ותיקים17.6.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 17/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
פסיכולוג/ית 17.6.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 6/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
לעבודות שיפוץ מוסדות חינוך ומבני ציבור לרבות שיפוצי קיץ בתחום המועצה המקומית תל מונד13.5.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 15/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
מנהל/ת קדם יסודי ברשות המקומית 12.5.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 14/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
עו"ס נערה במצוקה וחוק נוער25.3.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 12/2019
למסמכי המכרז לחצו כאן
נציג/ת שירות 7.3.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 23/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז שביל אופניים 13.1.19
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 118/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
קנייו/ית למחלקת רכש30.12.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 8/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
להפעלת מזנון
בקריית החינוך ע"ש רבין
26.12.18
בשעה 9:00
נסגר
מכרז מס' 25/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
טיאוט וניקיון רחובות ומוסדות חינוך וציבור.26.12.18
בשעה 9:00
נסגר
מכרז מס' 15/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
ללכידת בעלי חיים .4.12.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 19/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
בניית אולם ספורט בבי"ס
נוף ילדות בתל מונד
26.11.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 18/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
הקמת מבנה מחסני המועצה11.11.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 120/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
עובד תכנית הילה31.10.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 119/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
אם בית מועדנית31.10.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 21/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
אספקת שירותי תמיכה טכנית במיקור חוץ
של מערכות המידע והתקשוב
במשרדי המועצה ומוסדותיה
29.10.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 20/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
אספקת שירותי תמיכה טכנית במיקור חוץ
של מערכות המידע והתקשוב
במוסדות החינוך
22.10.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 115/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
נהג מכונת טיאוט3.9.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 114/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
מזכיר/ה משנה בבית הספר3.9.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 04/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
לטיפול בפסולת למחזור
משטח השיפוט של מועצה מקומית תל מונד
29.08.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 13/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום אולם ספורט
יישובי
8.8.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 116/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
אם בית מועדונית3.9.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 9/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
טיפול, אחזקה, שדרוג ושיקום שטחי גינון
בתחום המועצה המקומית תל מונד
29.7.2018
בשעה 15:0
נסגר
 מכרז מס' 109/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
עו"ס צעירות וצעירים 15.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 111/18
למסמכי המכרז לחץ כאן
מנהל מחלקת שפ"ע 15.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 7/18


למסמכי המכרז לחצו כאן
לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום אודיטוריום
בבית חינוך ע"ש רבין
2.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 5/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
מענה לשאלות הבהרה מכרז טמונים.9.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 5/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז לאספקת טמוני קרקע אחרי שינויים9.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 6/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
לרכישת מכונת טיאוט יעודית
עבור המועצה המקומית תל מונד
9.7.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 16/2018
למסמכי המכרז לחצו כאן
לרכישת מכונת טיאוט ייעודית
עבור המועצה המקומית תל מונד
המכרז בוטל.נסגר
מכרז מס 12/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
לתכנון ולהקמת קיר טיפוס על גבי קיר אולם הספורט של המתנ"ס16.5.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס 11/2018
להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז רכישת טרקטור9.5.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז 107/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
מנהל/ת מחלקת שפ"ע7.5.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 105/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 עובד/ת אחזקה 12.4.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 106/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 סגן/ית מהנדס, במשרד מהנדס המועצה 12.4.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 2/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 אספקה, התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידאו, בשטח מועצה מקומית תל מונד 23.3.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 3/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 ביצוע עבודות פיתוח בסמטת הנרקיס בתל מונד 19.3.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 10/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג LED 15.3.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 4/2019 למסמכי המכרז לחצו כאן
מכרז – ביטוח10.3.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 26/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 פקח/ית רב תכליתי לישוב11.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 23/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מזכיר/ה במשרדי המועצה 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 21/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 עו"ס נערים, צעירות וצעירים ועבודה קהילתית 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 20/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 ממונה שירותי חירום וביטחון וממונה בטיחות/קב"ט מוס"ח 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 19/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 עובד/ת קידום נוער ליחידה לקידום נוער תל מונד 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 22/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מנהל/ת מחלקת פיקוח ורישוי עסקים 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 24/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מהנדס/ת / הנדסאי/ית 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 25/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 פסיכולוג/ית 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
 מכרז מס' 18/17
מסמכי המכרז לחצו כאן
 עובד/ת קידום נוער בתכנית היל"ה איזורית בשרון 8.1.18
בשעה 12:00
נסגר
מכרז מס' 127/2021
לפרטי המכרז לחצו כאן
מפקח/ת רישוי עסקים ופקח/ית רב תכליתי/ת1.11.21
בשעה 12:00