דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

הרשמה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים:

מכרזים ודרושים לשנת 2023

מכרזים:

מס' מכרז שם המכרז תאריך סופי להגשה מסמכים נלווים ועדכונים
מכרז מס' 9/2023
* לפרטי המכרז לחצו כאן
למסגרת לייצור, אספקת והתקנת
ריהוט ולאספקת ריהוט משרדי וריהוט
לבתי ספר עבור המועצה המקומית תל מונד
19.6.23
בשעה 12:00
* כתב כמויות
מכרז מס' 119/2023
* לפרטי המכרז לחצו כאן
מנהל/ת מרכז השכלה - היל"ה ביחידה לקידום נוער15.6.23
בשעה 12:00
מכרז מס' 118/2023
* לפרטי המכרז לחצו כאן
מנהל מחלקת חירום ובטחון8.6.23
בשעה 12:00
מכרז מס' 7/2023
* לפרטי המכרז לחצו כאן
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי גרפיקה
עבור המועצה המקומית תל מונד
15.6.23
בשעה 12:00
* מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' 5/2023
* לפרטי המכרז לחצו כאן

* הוראות והודעות
להפעלת תכנית "קהילה תומכת"12.6.23
בשעה 12:00
* הודעה על הארכת מכרז

* שאלות הבהרה תתאפשר עד לתאריך
16.5.2023 בשעה 12:00

קולות קוראים

קול קורא תאריך יעד הגשה סטטוס
קול קורא קול קורא לקבלת הצעות מחיר לרכישה
ופינוי מידיים של גרוטאות ברזל
12.9.22 ב-13:00  נסגר
קול קןרא למשרת סייע/ת לגני הילדים 31.7.22  נסגר
להגשת מועמדות להתנדבות במסגרת תחנת שי"ל  25.4.22  נסגר
קול קורא למשרת סייע/ת לגני הילדים
15.7.21  נסגר
הגשת מועמדות להתנדבות במסגרת מיזם למתן יעוץ והכוונה ראשונית לתושבי תל-מונד 25.6.21 ב- 12:00 נסגר
הארכה למינוי צוות לקביעת מדיניות נתן רישיונות רוכלות  18.5.21 נסגר
מינוי חברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית 20.4.21 נסגר
מינוי צוות לקביעת מדיניות בנושא מתן רישיונות רוכלות 20.4.21 נסגר

התקשרויות פטורות ממכרז

התקשרויות פטורות ממכרז
התקשרות ספק יחיד לפתיחת המסמך לחצו כאן 
התקשרות ספק יחיד לפתיחת המסמך לחצו כאן 
ועדת התקשרויות 2019 לפתיחת המסמך לחצו כאן
ועדת התקשרויות 2020 לפתיחת המסמך לחצו כאן
ועדת התקשרויות 2021 לפתיחת המסמך לחצו כאן

רשימת נציגי ציבור לוועדות בחינה

שם משפחה שם פרטי
אבירם אופיר מילי
אברהם  דנה
חביון טניה
מדלר לירז חנה