דלג לתוכן

דוחות חוק חופש המידע

הממונה על חופש המידע במועצה:
רונית נחום – דוברת המועצה והממונה על פניות הציבור

דוא”ל – ronit@tel-mond.muni.il

טל. 09-7774129
פקס 09-7774119

חוק חופש המידע

לקריאת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
חוק חופש המידע בתל-מונד
להורדת טופס העמדת מידע לרשות הציבור
נימוקים עיקריים לדחיית הבקשה למידע

דוחות כספיים

דוחות רבעוניים 

2021

דוח רבעוני 1 לשנת 2021

דוח רבעוני 2 לשנת 2021

 

2020

דוח רבעוני 1 לשנת 2020

דוח רבעוני 2 לשנת 2020

דוח רבעוני 3 לשנת 2020

דוח רבעוני 4 לשנת 2020

2019

דוח רבעוני 1 2019

דוח רבעוני 2 2019

דוח רבעוני 3 2019

דוח רבעוני 4 2019

 

דוח לתושב – דוח הביקורת המפורט 

דוח ביקורת לשנת 2019

צווי ארנונה

צו ארנונה לשנת 2022

צו ארנונה לשנת 2021

צו ארנונה לשנת 2020

צו ארנונה לשנת 2019

צו ארנונה לשנת 2018

צו ארנונה לשנת 2017

צו ארנונה לשנת 2016

צו ארנונה לשנת 2015

 

תקציב מועצה

תקציב 2021

תקציב 2020

תקציב 2019

תקציב 2018

תקציב 2017

תקציב 2016

תקציב 2015

 

הנחות במסים 

הנחות במסים (טופס PDF)

דוחות ממונה – חוק חופש המידע

דוח ממונה לשנת 2020

דוח ממונה לשנת 2019

דוח ממונה לשנת 2018

דוח ממונה לשנת 2017

דוח ממונה לשנת 2016

דוח ממונה לשנת 2015

דוח ממונה לשנת 2014

דוח ממונה לשנת 2013