מחלקת דוברות ואירועים

מעיין בר יואל
דוברת המועצה

מיכל צוברי
מנהלת אירועים