דלג לתוכן

גם עובדי המועצה השתתפו במחאה למען חלוקת תקציבים הוגנת

מוחים למען חלוקת תקציבים הוגנת לשלטון המקומי.

עובדי המועצה עלו לירושלים להפגין יחד עם מאות רשויות מקומיות נגד

הפגיעה המתוכננת של הממשלה בתקציבים של הרשויות המקומיות.

מיותר לציין כי המחאה היא למען מתן שירותים מיטביים לתושבים!

כבר הוכח מעבר לכל ספק כי הרשות המקומית היא הכתובת הישירה לתושבים.

הרשויות יודעות להתמודד במצבי משבר.

תקציב המדינה, לא נותן ביטוי לתקציבי החינוך, רווחה, שפ״ע ובשאר התקציבים המיועדים לרווחת התושבים.

ראשי הרשויות קוראים למקבלי ההחלטות לחזק את השלטון המקומי – שהוא הזרוע הביצועית של המדינה.

וטובה שעה אחת קודם!