דלג לתוכן

גינה קהילתית ב"נוף ילדות" במימון המועצה

חלום שקורם עור וגידים ממש בימים אלו.

תלמידים שותלים ומנכשים, מסדירים גבולות צמיחה ובונים מודל לנחל אכזב

וזאת כחלק מתפיסה חינוכית של ביה"ס ללימוד באופן חוויתי.

אחראית על הפרויקט: המחנכת רעות שגיא.

בטוח שהתלמידים גם משתפים ומספרים בבית…