דלג לתוכן

בתי ספר יסודיים

בית ספר ממ"ד 'אור תורה'

מנהלת: דפנה דעי

כתובת: רח' השקמה 5 ת.ד. 2293 תל-מונד מיקוד 40600
טלפון: 7961211- 09
פקס: 7966317- 09
דוא"ל המנהל:
y-ortora-tlm-m@kishurim.k12.il
דוא"ל המזכירה:
y-ortora-tim-s@kishurim.k12.il

אני מאמין בית ספרי

כישוריו של התלמיד הם מנוף לפיתוח אישיותו ויכולותיו.
יצירת למידה רלוונטית תוך התייחסות לצרכים ולהבדלים בין התלמידים.
"ללמוד וללמד לשמור ולעשות" – חינוך התלמידים ללמוד ולקיים את המצוות באהבה, תוך שימוש באמצעים מגוונים בבחינת – "בכל דרכייך דעהו".
"קידום צמיחה אישית בקהילה אכפתית" –מ טיפול באקלים בית ספריח תומך שתלמידיו יפעלו מתוך כבוד והבנה, התחשבות בצורכי הזולת, מעורבות ותרומה לקהילה.
הכנת התלמידים לחיים כאזרחים בקהילה דמוקרטית אכפתית], החשים שייכות ומחויבות לקהילתם, לסביבתם, לעמם ולמולדתם, תוך פיתוח רצון להיות מעורבים ותורמים לחברה, מתוך התחשבות בצורכי האחר.
שיתוף פעולה בין ביה"ס וההורים – תוך פתיחת ביה"ס לקהילה לצורך שיווקו בישוב.

בית ספר ממלכתי 'ניצנים'

מנהלת: סימי פרץ

כתובת: רח' הדקל 62 ת.ד. 3022 תל-מונד מיקוד 40600
טלפון: 7969355 – 09
פקס: 7969366 – 09
דוא"ל: nitzanim1@gmail.com
כתובת האתר אינטרנט:
www.tik-tak.co.il/nitzanim

בית ספר ניצנים נוסד בשנת 2002

אני מאמין בית ספרי

לכל אדם מצוות ביה"ס יש תפקיד מערכתי, גם אם אינו נושא בתפקיד ריכוז מקצוע.
צוות ביה"ס כולו שותף בצוותי ההיגוי השונים המתווים את תפיסת בית הספר לתחום הדעת.
חוויית פתיחת בית ספר חדש זימנה בפנינו את האפשרות לבנות ביחד את זהות בית הספר. בתהליכים ששילבו הורים, מורים ותלמידים נבחרו שם וסמל בית הספר ונכתב גם החזון הבית ספרי.
בית הספר פועל עפ"י התפיסה ההומניסטית, לפיה אנו מאמינים באהבת האדם באשר הוא אדם, קבלתו כמו שהוא, תוך התחשבות וסיפוק צרכיו המיוחדים הנדרשים להצמחתו.
מטרתנו היא להצמיח אדם איכותי, נאור, אזרח פעיל בחברה דמוקרטית המודע לחובותיו ולזכויותיו, אדם התורם לחברה בה הוא חי.
בעבודתנו אנו שמים דגש על יצירת תחושת שייכות ואכפתיות חברתית, מקפידים על הכרות אישית ועל יחס אישי אוהב ותומך, על רגישות וקבלת האחר, השונה.

תפיסתנו משפיעה על דרכי העבודה בביה"ס

דרך ההוראה משלבת הוראה דיפרנציאלית המאפשרת התאמה לרמתו של כל תלמיד ותלמיד וקידומו מהמקום בו הוא נמצא.
בכיתות מתקיימות פעילויות שמטרתן העמקת ההכרות וזימון שיח על בסיס אישי כגון: ארוחות בוקר עם מחנכת הכיתה, ביקורי בית שמקיימות המחנכות ופעילויות של "שיח עמיתים" על נושאים חברתיים.
בביה"ס מנגנונים לקיום ה"אני מאמין" שלנו: גופים פעילים של תלמידים בראייה מערכתית, צוותי היגוי של מורות בתחומי דעת שונים, ועדות פעילות של הורים ומורים, פרלמנט – גוף של תלמידים ומורים הדן ומחליט בנושאים שונים בחיי ביה"ס.
צוות ביה"ס הינו צוות חינוכי חושב, משתף פעולה, אכפתי, בעל מוסר עבודה גבוה ועבודתו המקצועית ניכרת בכל התחומים. אווירת הלמידה, העשייה וההתפתחות מובילות אותנו להישגים גבוהים ולמתן שרות יעיל ומקצועי השואף למצוינות בעשייה.

בית ספר ממלכתי 'שלנו'

מנהלת: אילת קלעי

כתובת: רח' הדקל 64 ת.ד. 213 תל-מונד מיקוד 40600
טלפון: 7963022 – 09
פקס: 7962160 – 09
כתובת אתר:
http://www.shelanu.edu1.org.il/
דוא"ל: shelanum@gmail.com
בית ספר "שלנו" נוסד בשנת 1939

אני מאמין בית ספרי

 • אנו מאמינים שבמרכז העשייה הבית ספרית נמצא התלמיד
 • אנו מאמינים שעלינו לאפשר לכל ילד לממש את הפוטנציאל הטמון בו בכל תחומי אישיותו
 • אנו מכירים בשונות שבין התלמידים ומאמינים ביכולת של כל תלמיד ללמוד, להתפתח ולהצליח.
 • אנו יודעים שתהליך הלמידה הוא תהליך חברתי, רגשי וקוגנטיבי, שהצלחתו תלויה בהקשר החברתי ובסביבה הלימודית שבו הוא מתרחש ובאיכות יחסי הגומלין בין הגורמים השונים המעורבים בתהליך.
 • אנו מאמינים בצורך לשלב לימודים הומניים עם לימודי אומנות, מדע ועיסוק באקטואליה.
 • אנו מכירים בחשיבות הרחבת המעגל החברתי של כל תלמיד באמצעות סביבה לימודית עשירה המזמנת אינטראקציה בין כל תלמידי הכתה והשכבה.
 • אנו מאמינים בחשיבות התרומה לחברה שבה אנו חיים.
 • אנו מאמינים בצורך לטפח ולגבש צוות מורים אוטונומי מתפתח ומפתח, הפועל בשיתוף פעולה.
 • אנו רואים בהורים שותפים לעשייה החינוכית שלנו.
 • אנו מכירים בצורך לפתח תלמידים בעלי תודעה של השתייכות וזיקה לישוב, לעם ולארץ.

בית ספר ממלכתי "נוף ילדות"

מנהלת: עינת פלד

כתובת: הנוטע תל-מונד
טלפון: 09-7965540
פקס: 09-7965570
דוא"ל: newschoolm@gmail.com

התפיסה החינוכית של מרב קנטור

תפיסתי החינוכית:
תפיסתי החינוכית מושתת על שתי גישות : הגישה ההוליסטית הרואה את הילד בסביבה רחבה ומתייחסת אליו ואל סביבתו כישות אחת, והגישה ההומניסטית המעמידה את הילד במרכז תהליך הלמידה. גישה זו טוענת שיש לראות את ייחודו של הילד ולאפשר לו מימוש הפוטנציאל האישי שלו . לכן על בית הספר לספק סביבה מעודדת המאפשרת צמיחה ומימוש עצמי לכל תלמיד.

אבני דרך להשגת תפיסה חינוכית זו :
מודעות עצמית ומודעות חברתית
לפתח תלמיד אוטונומי בעל יכולת בחירה, ביקורת עצמית , שיפוט עצמי, יכולת הערכה ואחריות אישית. בד בבד, עליו לשאוף להיות בעל מעורבות חברתית, לעודד ערכים של סובלנות ביחסיו עם הזולת, לטפח יחס של כבוד הדדי איש לרעהו ולפתח התנהגות של דרך ארץ כדרך חיים בביה"ס ובכלל.

הזדהות ושייכות חברתית
להעמיק בתלמיד את היחס של הזדהות ולהגביר בו את תחושת השייכות אל המשפחה, העיר, החברה, המדינה והעם. לעודד את תחושת הזהות העצמית שלנו כעם, לפתח בו יחס חיובי למסורת ישראל ולאהבת הארץ ונופיה. לפתח תלמיד אשר יודע להתמודד בחברה פלורליסטית דמוקרטית תוך עידוד יחס של סובלנות כלפי השונה ממנו. לפתח תלמיד שהוא צרכן תרבות המעורה בסביבה שבה הוא חי, פתוח לתרבויות שונות ובעל יכולת ביקורת והערכה

סגנונות הוראה – למידה
מתוך ההנחה שלכל פרט צרכים שונים, סגנון למידה אישי ותחומי עניין שונים, יש להענות ככל שניתן לצרכי הפרט.
בית הספר יקדם את הישגי התלמידים בתחומי הלימוד השונים תוך מיצוי המיטב של כל אחד ואחד.
המטרה היא הקניית מיומנות וכלים ללמידה. לפתח תלמיד המסוגל לאתר מידע , לארגן ולעבד אותו לפי הצורך או העניין. להקנות לתלמיד כישורי חיים ומיומנות למידה בהתאם לגילו וליכולתו

הנחת היסוד היא, שבית הספר מעבר להיותו מקור להקניית תכנים ומיומנויות, הוא גם אפיק השפעה מכריע בעיצוב זהותם של הלומדים ומכין לחיים גם מבחינה רוחנית ערכית וככזה הוא "בית חינוך".
על פי תפיסת העולם שלי בית הספר מושתתת על אמונה כי אקלים חיובי ויחסי גומלין טובים בין האנשים יוצרים תשתית לאיכות חיים טובה ומהווים תנאי בסיסי להתפתחות אינטלקטואלית, רגשית וערכית בקרב כל השותפים.
אני מאמינים כי בעזרת הטיפול בפרט הלמידה האוטנטית וקידום הישגי הלומדים תוך הקפדה על שיח פתוח, מארג מגוון של ערכים יתפתח בוגר/ת לאזרח ערכי הומניסטי ודמוקרטי.
במסגרת מדיניות זו נוסח חזון ביה"ס: "השמים הם הגבול – והדרך דרך ארץ".

על צוות ביה"ס לייחס למושג "השמיים הם הגבול" את חשיבות מיצוי, יכולותיו של כל פרט ביחס לעצמו, כשהמורים הם אמצעי התיווך לסיוע במיצוי היכולות.

בהתאם לנאמר לעיל עלינו לשים דגש גם בשנה זו ולזכור מהם תפקידיו המרכזיים של בית הספר וכנגזרת מכך שלנו כמחנכים במסגרת הבית ספרית:

 • · בית הספר יטפח בתלמידיו / מוריו (באי בית הספר) תחושה של שייכות, מחויבות, אחריות ומעורבות חברתית
 • · בית הספר ישאף להצטיין בתחום הלימודי, הערכי והחברתי.
 • · בית הספר יעודד בקרב תלמידיו ומוריו את השאיפה למצוינות תוך מתן שוויון הזדמנויות למיצוי היכולת והקידום האישי. צמצום תמידי של הפער בין הרצוי למצוי.
 • · בית הספר יחנך למתן כבוד לאדם ברוח ערכי הדמוקרטיה – "ואהבת לרעך כמוך".
 • · בית הספר ישאף לפתח ולהקנות לתלמידיו זהות יהודית, ציונית ישראלית ברוח אהבת הארץ.

בית הספר יפתח אמון: פיתוח יחסי עבודה המבוססים על "תלות הדדית", המשלבת אופטי מליות בין ביצוע משימות ליחסי אנוש.
בבית הספר ננהג ביושרה אישית וארגונית: שמירה על קוד אתי מוסרי; יושרה, אמינות ולויאליות.

ובל נשכח את ההבחנה בין שני ערכים מרכזיים ברוח בית הספר נוף – ילדות "סבלנות וסובלנות:
סבלנות – היא היכולת לסבול המתנה, עיכוב או התגרות בלי לכעוס או לדאוג, וכן היכולת להתמיד בשקט בהתמודדות מול קשיים. הניגוד של סבלנות הוא קוצר רוח.
סובלנות- הוא מונח וערך, שמשמעותו הנוהג של אדם או קבוצה להתייחס בכבוד, בהבנה ובהיעדר אפליה כלפי השונים ממנו מבחינה חברתית, תרבותית או דתית, גם אם הוא אינו מסכים עם דעותיהם, התנהגותם או אמונתם.