לכבוד, המועצה המקומית תל מונד: מחלקת הגביה

ג . א . נ ,

בקשה למתן הנחה בהתאם לסעיף 2 (א) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג ,1993 – משפחה חד הורית.

מגיש/ה בזאת את בקשתי למתן הנחה בהתאם לסעיף 2(א)(10) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג 1993 – "משפחה חד הורית".

כתובת הנכס המוחזק על ידי:

שמות ילדי עד גיל 18 ו/או עד גיל 21 באם משרת בצ.ה.ל או בשרות לאומי:

נא למלא את הפרטים הבאים (חובה) שדה חובה
שם הילד/המספר ת.זשנת לידהכתובת מגורים
Browser not supported