דלג לתוכן

בעקבות אירועי הביטחון

בעקבות אירועי הביטחון נערכו סיורי בוקר במוסדות החינוך במטרה לראות כיצד עובד תגבור מערך האבטחה נוסף. 

לאחר הסיור כינסה ראש המועצה לין קפלן את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לחשיבה משותפת ולקבלת החלטות. שכן יש לשמור על שגרת החיים אל מול הקפדה, פיקוח ושמירה לאורך כל שעות היום והלילה.

בהתאם לכך, מתקיימת פעילות המשא"ז על פני כל שעות היממה, הוחלט כי לא יתבצעו עבודות חיצוניות בגני הילדים בזמן הפעילות, הוסבר לקבלני השפ"ע כי לא תהייה החלפת פועלים (יורשו לעבוד אך ורק הקבועים), התקיימו שיחות עם קבלנים פרטיים, וזאת בנוסף לתגבור מערך האבטחה, פעילות המשא"ז תכלול בדיקות תכופות באתרי הבניה, יסקרו את הגינות הציבוריות ועוד.

אז,

רגע נעצור כדי לומר תודה מיוחדת לכל מתנדבי המשמר האזרחי שלנו.

אמש קיבלו תדרוך נוסף ומקצועי ממש"ק תל מונד רס"ב שלומי מלכה.

תודה לגלי שניר מנהל מח' הביטחון על עבודה סביב השעון.

בהזדמנות זו, תושבות ותושבים יקרים, אנו מזמינים אתכם להצטרף למערך מתנדבי המשמר האזרחי.

ההון האנושי המשובח ו"המורעל" שלנו.

לפרטים נוספים:

שמעון חן, מפקד יח' המתנדבים 052-2554922