דלג לתוכן

במפרים על פי אישור ועדת התנועה

לאחרונה הותקנו במפרים על פי אישור ועדת התנועה.

תושבים יקרים, אתם העיניים של המועצה בשטח, חיים את האזור שלכם ודעתכם חשובה לנו.

להגשת בקשות בנושאי תנועה, יש לפנות במייל מסודר למהנדס המועצה:

יגאל קרז'נר yigal_k@tel-mond.muni.il

פניות בפייסבוק אינן מאפשרות למועצה טיפול יעיל בבקשות שלכם.ן.

תודה לאסף נאמן שמתנדב בוועדת התנועה היישובית.