דלג לתוכן

בישיבת הדירקטוריון של החברה הכלכלית אושר תקציב החכ"ל

ישיבת הדירקטוריון של החברה הכלכלית אושר תקציב החכ"ל.
כמו כן הוצג איל ישי גזבר המועצה החדש שנבחר לפני כשבועיים.
איל, נ + 3, תושב אבן יהודה בעל תואר .B.A בכלכלה וניהול ותואר .M.A
במדיניות ציבורית יחל את תפקידו ב-1.9.20.
ראש המועצה, עו"ד שמואל סיסו המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החב' הכלכלית
הודה למ"מ מנכ"ל החב' הכלכלית וולטר גונסלבס (העושה את תפקידו ללא שכר!)
ולעובדי החכ"ל על העבודה המקצועית.
היקפי הפרויקטים העצומים שנוספו במהלך השנתיים האחרונות
ועל הדוח"ות הכספיים המעולים של החב' לשנת 2019.
ישר כח לחכ"ל
ובהצלחה לגזבר המועצה הנכנס
בתמונה: איל ישי