דלג לתוכן

ביקורת משרד הפנים

שמחים לבשר על מחמאות ממבקרת משרד הפנים עם סיום הביקורת

לאחר שנים, בהן צוינו ליקויים בדוח מבקר משרד הפנים, בביקורת בדו"ח המפורט לשנת 2021 תוקנו הליקויים משנים עברו למעט 2 ליקויים משנים  קודמות שהטיפול בהם מתמשך.

במכתב שצורף לממצאי הדו"ח הודגש נושא חשיבות המנהל התקין ברשויות המקומיות.

מנהל תקין, הוא ערך מרכזי המודגש  על ידי ראש המועצה ומקודם על ידי המועצה כחלק מהתרבות הארגונית.

"רשות לדוגמא".

מילים אלה, בדברי הסיכום של מבקרת משרד הפנים, נותנות רוח גבית לעבודה היומיומית במועצה.

שאפו גדול לגזבר המועצה רו״ח אלדד חזי שהוביל את התהליך על עבודה יסודית ומקצועית ולכל העובדים/ות שנטלו חלק.