דלג לתוכן

ביקורת מוכנות לחירום

רח"ל ופיקוד העורף – המועצה מוכנה – והיטב.

התקיימה ביקורת מוכנות המועצה למצבי חירום.

הביקורת נעשתה ע"י פיקוד העורף, רח"ל – הרשות הלאומית לחירום ונציגים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים

(רווחה, מזון, אוכלוסייה, דלק).

לצל האירועים האחרונים, משבר הקורונה ומבצע שומר חומות, העבירו כל הדוברים את המסר של חשיבות הערכות הרשות בזמן השגרה ומעבר שעות חירום.

ראש המועצה לין ציינה לטובה את כל מחזיקי תיקי המכלולים על ההירתמות והעבודה היסודית והמסורה,

שנעשתה במקביל ובנוסף לעבודה השוטפת והודתה במיוחד לד"ר אבי אברג'ל – ראש מטה מל"ח במועצה המחזיק תיק זה בהתנדבות מלאה –

על הכנת המועצה במשך חודשים ארוכים על כל המכלולים לשעת חירום ולשמעון חן מפקד סע"ר "זכיתי ל'טבילת אש' באירוע הקורונה ומיד לאחריו במבצע שומר חומות:

"אני סבורה שיש לשים דגש על קשר ישיר עם התושבים שסומכים עלינו.

התקופה האחרונה מחדדת את העובדה כי למרות שבשגרה השוטפת הנושא אינו נמצא על הסדר היומי, ישנה חשיבות לארגון המערך ותרגולו.

תודה לגדעון היקל"ר ולצוות פיקוד העורף שליווה אותנו בתקופות אלה.

תודה גדולה לתושבים המתנדבים ותורמים מזמנם".

יש לציין כי במשך מספר שעות נעשתה ביקורת על כל נושא הקשור למל"ח שבאחריות המועצה –

וכולם כאחד צוינו לשבח על העבודה היסודית והמוכנות לכל תרחיש הן ביטחוני והן מפגע טבע, משברי מים, מגפות ועוד.

תרחישים היכולים לקרות.

ולאחרונה, לצערנו, קרו.

עופר שושן, מנהל מחוז מרכז ברח"ל אמר בפתיחת הביקורת כי "המפתח להתנהלות נכונה של רשות בזמן משבר היא היכולת שלה לשמור על רצף שבין שעת חירום לימות השגרה".

אל שושן הצטרפו אנשי ביקורת הקשורים לתפעול הרשות בחירום ואנשי פיקוד העורף.

שנדע ימים של נחת ורגיעה.