דלג לתוכן

ביוזמת ראש המועצה לין קפלן – בירור בהתנהלות אירוע קייטנת חנוכה בביה"ס "נוף ילדות".

ביוזמת ראש המועצה לין קפלן התקיימה פגישה ב- 31.12.20
פגישה עם מנהל מח' החינוך אילן הדס ומפקד יחידת קישור לרשות של פיקוד העורף גדעון בר חמא לברור ראשוני בהתנהלות אירוע קייטנת חנוכה בביה"ס "נוף ילדות".
אירוע בו עשרות תלמידים מבית הספר הוכנסו לבידוד נוכח גילוי שאחד המורים אומת כחיובי לנגיף הקורונה.
בבדיקה שנערכה עם מנהלת ביה"ס בעקבות המקרה, נכתב: "המורה לא נהג על פי כללי הקורונה והיה בחלק מהזמן ללא עטיית מסיכה".
ראש המועצה לין קפלן: "עלינו כרשות לעשות הכל על מנת לשמור על בריאות התושבים בתקופה מאתגרת זו.
חשוב לי שהורי הישוב ירגישו שמערכות החינוך שלנו בטוחות עבור ילדיהם גם בהיבט זה.
מדובר באירוע עם השלכות רבות, ובהן – היעדרות של עשרות תלמידים מלימודים למשך ימים רבים ופגיעה באמון הורים ותלמידים במערכת שלנו.
אפעל על מנת שאירועים כגון אלו לא יקרו. בישיבה הוחלט כי במקרה של הישנות – תבוצע אכיפה על פי חוק".
כפועל יוצא מפגישה זו סוכם:
1. יש להקפיד הקפדה יתרה על הנחיות משרד החינוך בעניין הקורונה,
ובכלל זה – הקפדה על עטיית מסיכה, היגיינה, ריחוק ומילוי הצהרות
בריאות.
2. יש להקפיד על מילוי יומי של הצהרות בריאות של עובדי ההוראה ושל כל
באי בית הספר.
כמו כן התבקש מנהל מח' החינוך לבצע את ההנחיות הרצ"מ ולדווח על ביצוע הביקורת וממצאיה:
1. לערוך עד יום שני הקרוב 4.1.21 (ולאחר מכן – לפחות אחת לשבוע) ביקורת ולוודא שכל הנחיות הקורונה מתבצעות ולהקפיד במיוחד על ההנחיות:
• כל באי בית הספר מקפידים על עטיית מסיכה
• לוודא שקיימים מתקני היגיינה תקינים ברחבי בית הספר
• מפגשים יתקיימו רק על פי כללי הריחוק
• לוודא שקיימות הצהרות בריאות יומיות של כל תלמידי בית הספר
2. להנפיק בחמשת הימים הקרובים (ולאחר מכן – באופן רנדומלי – אחת
לשבוע) דו"ח יומי על הצהרות הבריאות של צוות בית הספר
הנחיות אלו, בהטעמה, הועברו למנהלות בתי הספר ולכלל צוותי גני הילדים ע"י איתי דקל, מנהל קדם היסודי במועצה.