דלג לתוכן

מכרז מס' 01/2022 לביצוע עבודות סלילה ופיתוח ברחוב הנרקיס ובשצ"פים שונים בתחום תב"ע 89 בתל מונד

המכרז מסמכים מצורפים
מכרז פומבי מס' 01/2022
לביצוע עבודות סלילה ופיתוח ברחוב הנרקיס ובשצ"פים שונים בתחום תב"ע
89 בתל מונד הגשת המכרז עד ליום 10.8.22 בשעה 12:00
פרטי המכרז

מסמכי המכרז

מפרט הנדסי לצפייה
כתבי כמויות הנרקיס והטופז

הבוצר וההדס 

תכניות הטופז לצפייה
תכניות הנרקיס לצפייה
תכניות הבוצר לצפייה
תכניות ההדס לצפייה