דלג לתוכן

ארכיון פרוטוקולים

פרוטוקולים לשנת 2016

פרוטוקול תאריך
פרוטוקול מליאה מספר 796 06/01/16
פרוטוקול מליאה מספר 798 06/01/16
פרוטוקול מליאה מספר 799 13/01/16
פרוטוקול מליאה מספר 800 20/01/16
פרוטוקול מליאה מספר 801 27/01/16
פרוטוקול מליאה מספר 803 10/02/16
פרוטוקול מליאה מספר 804 10/02/16
פרוטוקול מליאה מספר 805 28/02/16
פרוטוקול מליאה מספר 806 01/03/16
פרוטוקול מליאה מספר 807 09/03/16
פרוטוקול מליאה מספר 808 13/04/16
פרוטוקול מליאה מספר 809 20/04/16
פרוטוקול מליאה מספר 810 16/05/16
פרוטוקול מליאה מספר 811 29/05/16
פרוטוקול מליאה מספר 812 22/06/16
פרוטוקול מליאה מספר 813 22/06/16
פרוטוקול מליאה מספר 814 29/09/16
פרוטוקול מליאה מספר 815 28/09/16
פרוטוקול מליאה מספר 816 30/10/16
פרוטוקול מליאה מספר 817 20/11/16
פרוטוקול מליאה מספר 818 28/12/16
פרוטוקול מליאה מספר 819 28/12/16

 

פרוטוקולים לשנת 2015

פרוטוקול מליאה מספר 774 05/01/15
פרוטוקול מליאה מספר 775 14/01/15
פרוטוקול מליאה מספר 776 21/01/15
פרוטוקול מליאה מספר 777 22/02/15
פרוטוקול מליאה מספר 778 25/02/15
פרוטוקול מליאה מספר 779 11/03/15
פרוטוקול מליאה מספר 780 29/04/15
פרוטוקול מליאה מספר 781 29/04/15
פרוטוקול מליאה מספר 782 27/05/15
פרוטוקול מליאה מספר 783 21/06/15
פרוטוקול מליאה מספר 784 24/06/15
פרוטוקול מליאה מספר 785 28/06/15
פרוטוקול מליאה מספר 786 28/06/15
פרוטוקול מליאה מספר 787 23/07/15
פרוטוקול מליאה מספר 788 12/08/15
פרוטוקול מליאה מספר 789 01/09/15
פרוטוקול מליאה מספר 790 14/10/15
פרוטוקול מליאה מספר 791 15/11/15
פרוטוקול מליאה מספר 792 20/12/15
פרוטוקול מליאה מספר 793 23/12/15
פרוטוקול מליאה מספר 794 30/12/15
פרוטוקול מליאה מספר 795 30/12/15

 

פרוטוקולים לשנת 2014

פרוטוקול מליאה מספר 753 8/1/14
פרוטוקול מליאה מספר 754 15/1/14
פרוטוקול מליאה מספר 755 15/1/14
פרוטוקול מליאה מספר 757 28/1/14
פרוטוקול מליאה מספר 758 12/2/14
פרוטוקול מליאה מספר 759 12/3/14
פרוטוקול מליאה מספר 760 12/3/14
פרוטוקול מליאה מספר 761 3/4/14
פרוטוקול מליאה מספר 762 9/4/14
פרוטוקול מליאה מספר 763 14/5/14
פרוטוקול מליאה מספר 764 2/6/14
פרוטוקול מליאה מספר 765 22/6/14
פרוטוקול מליאה מספר 766 9/7/14
פרוטוקול מליאה מספר 767 20/7/14
פרוטוקול מליאה מספר 768 22/9/14
פרוטוקול מליאה מספר 770 5/11/14
פרוטוקול מליאה מספר 771 12/11/14
פרוטוקול מליאה מספר 772 10/12/14
פרוטוקול מליאה מספר 773 29/12/14

פרוטוקולים לשנת 2013

9/1/13 פרוטוקול מליאה מספר 160
4/2/13 פרוטוקול מליאה מספר 161
8/4/13 פרוטוקול מליאה מספר 162
16/5/13 פרוטוקול מליאה מספר 163
25/5/13 פרוטוקול מליאה מספר 164
11/8/13 פרוטוקול מליאה מספר 165
31/12/13 פרוטוקול מליאה מספר 166

פרוטוקולים לשנת 2012

26/12/12 פרוטוקול מליאה מספר 159