דלג לתוכן

ארכיון פרוטוקולים

פרוטוקולים לשנת 2020

פרוטוקול תאריך
פרוטוקול מליאה מספר 873 26/10/20
פרוטוקול מליאה מספר 872 31/08/20
פרוטוקול מליאה מספר 871 24/08/20
פרוטוקול מליאה מספר 870 24/08/20
פרוטוקול מליאה מספר 869 24/06/20
פרוטוקול מליאה מספר 868 24/06/20
פרוטוקול מליאה מספר 867 13/05/20
פרוטוקול מליאה מספר 866 16/02/20
פרוטוקול מליאה מספר 865 27/02/20

פרוטוקולים לשנת 2019

פרוטוקול תאריך
פרוטוקול מליאה מספר 863 29/12/19
פרוטוקול מליאה מספר 862 29/12/19
פרוטוקול מליאה מספר 861 20/11/19
פרוטוקול מליאה מספר 860 26/09/19
פרוטוקול מליאה מספר 859  19/09/19
פרוטוקול מליאה מספר 858 21/08/19
פרוטוקול מליאה מספר 857 23/07/19
פרוטוקול מליאה מספר 856 26/06/19
פרוטוקול מליאה מספר 855 06/06/19
פרוטוקול מליאה מספר 854 06/06/19
פרוטוקול מליאה מספר 853 24/03/19
פרוטוקול מליאה מספר 852 24/02/19
פרוטוקול מליאה מספר 851 07/02/19

פרוטוקולים לשנת 2018

פרוטוקול תאריך
פרוטוקול מליאה מספר 850 26/12/18
פרוטוקול מליאה מספר 849 26/12/18
פרוטוקול מליאה מספר 848 26/11/18
פרוטוקול מליאה מספר 847 24/10/18
פרוטוקול מליאה מספר 846 24/10/18
פרוטוקול מליאה מספר 845 06/09/18
פרוטוקול מליאה מספר 844 31/07/18
פרוטוקול מליאה מספר 843 27/06/18
פרוטוקול מליאה מספר 842 27/06/18
פרוטוקול מליאה מספר 841 24/05/18
פרוטוקול מליאה מספר 840  28/03/18
פרוטוקול מליאה מספר 839  29/03/18
פרוטוקול מליאה מספר 838  22/02/18
פרוטוקול מליאה מספר 837  10/01/18
פרוטוקול מליאה מספר 836  10/01/18
פרוטוקול מליאה מספר 835 10/01/18

פרוטוקולים לשנת 2017

פרוטוקול תאריך
 פרוטוקול מליאה מספר 820  29/01/17
 פרוטוקול מליאה מספר 821  28/02/17
 פרוטוקול מליאה מספר 822  28/03/17
 פרוטוקול מליאה מספר 823  07/06/17
 פרוטוקול מליאה מספר 824  25/06/17
 פרוטוקול מליאה מספר 825  25/06/17
 פרוטוקול מליאה מספר 826  12/07/17
 פרוטוקול מליאה מספר 827  23/08/17
 פרוטוקול מליאה מספר 828  13/09/17
 פרוטוקול מליאה מספר 829  26/10/17
 פרוטוקול מליאה מספר 830  12/11/17
 פרוטוקול מליאה מספר 831  06/12/17
 פרוטוקול מליאה מספר 832  13/12/17
 פרוטוקול מליאה מספר 833  13/12/17
 פרוטוקול מליאה מספר 834  13/12/17

 

פרוטוקולים לשנת 2016

פרוטוקול תאריך
פרוטוקול מליאה מספר 796 06/01/16
פרוטוקול מליאה מספר 798 06/01/16
פרוטוקול מליאה מספר 799 13/01/16
פרוטוקול מליאה מספר 800 20/01/16
פרוטוקול מליאה מספר 801 27/01/16
פרוטוקול מליאה מספר 803 10/02/16
פרוטוקול מליאה מספר 804 10/02/16
פרוטוקול מליאה מספר 805 28/02/16
פרוטוקול מליאה מספר 806 01/03/16
פרוטוקול מליאה מספר 807 09/03/16
פרוטוקול מליאה מספר 808 13/04/16
פרוטוקול מליאה מספר 809 20/04/16
פרוטוקול מליאה מספר 810 16/05/16
פרוטוקול מליאה מספר 811 29/05/16
פרוטוקול מליאה מספר 812 22/06/16
פרוטוקול מליאה מספר 813 22/06/16
פרוטוקול מליאה מספר 814 29/09/16
פרוטוקול מליאה מספר 815 28/09/16
פרוטוקול מליאה מספר 816 30/10/16
פרוטוקול מליאה מספר 817 20/11/16
פרוטוקול מליאה מספר 818 28/12/16
פרוטוקול מליאה מספר 819 28/12/16

 

פרוטוקולים לשנת 2015

פרוטוקול מליאה מספר 774 05/01/15
פרוטוקול מליאה מספר 775 14/01/15
פרוטוקול מליאה מספר 776 21/01/15
פרוטוקול מליאה מספר 777 22/02/15
פרוטוקול מליאה מספר 778 25/02/15
פרוטוקול מליאה מספר 779 11/03/15
פרוטוקול מליאה מספר 780 29/04/15
פרוטוקול מליאה מספר 781 29/04/15
פרוטוקול מליאה מספר 782 27/05/15
פרוטוקול מליאה מספר 783 21/06/15
פרוטוקול מליאה מספר 784 24/06/15
פרוטוקול מליאה מספר 785 28/06/15
פרוטוקול מליאה מספר 786 28/06/15
פרוטוקול מליאה מספר 787 23/07/15
פרוטוקול מליאה מספר 788 12/08/15
פרוטוקול מליאה מספר 789 01/09/15
פרוטוקול מליאה מספר 790 14/10/15
פרוטוקול מליאה מספר 791 15/11/15
פרוטוקול מליאה מספר 792 20/12/15
פרוטוקול מליאה מספר 793 23/12/15
פרוטוקול מליאה מספר 794 30/12/15
פרוטוקול מליאה מספר 795 30/12/15

 

פרוטוקולים לשנת 2014

פרוטוקול מליאה מספר 753 8/1/14
פרוטוקול מליאה מספר 754 15/1/14
פרוטוקול מליאה מספר 755 15/1/14
פרוטוקול מליאה מספר 757 28/1/14
פרוטוקול מליאה מספר 758 12/2/14
פרוטוקול מליאה מספר 759 12/3/14
פרוטוקול מליאה מספר 760 12/3/14
פרוטוקול מליאה מספר 761 3/4/14
פרוטוקול מליאה מספר 762 9/4/14
פרוטוקול מליאה מספר 763 14/5/14
פרוטוקול מליאה מספר 764 2/6/14
פרוטוקול מליאה מספר 765 22/6/14
פרוטוקול מליאה מספר 766 9/7/14
פרוטוקול מליאה מספר 767 20/7/14
פרוטוקול מליאה מספר 768 22/9/14
פרוטוקול מליאה מספר 770 5/11/14
פרוטוקול מליאה מספר 771 12/11/14
פרוטוקול מליאה מספר 772 10/12/14
פרוטוקול מליאה מספר 773 29/12/14

פרוטוקולים לשנת 2013

9/1/13 פרוטוקול מליאה מספר 160
4/2/13 פרוטוקול מליאה מספר 161
8/4/13 פרוטוקול מליאה מספר 162
16/5/13 פרוטוקול מליאה מספר 163
25/5/13 פרוטוקול מליאה מספר 164
11/8/13 פרוטוקול מליאה מספר 165
31/12/13 פרוטוקול מליאה מספר 166

פרוטוקולים לשנת 2012

26/12/12 פרוטוקול מליאה מספר 159