דלג לתוכן

אחריות אישית וערבות הדדית🌹

כך נהגנו כאן במושבה,
ונמשיך ביתר שאת.
חדשות לבקרים אנו מקבלים הוראות, צו שעה, הנחיות, איסורים, היתרים ושוב איסורים.
ולמעשה, בסופו של יום,
חשובה המשמעת האישית והציבורית.
אנו חייבים להמשיך ולהפעיל שיקול דעת,
לשמור על היקרים והאהובים
ולהתנהג במרחב הציבורי באחריות אישית.
גם בהתכנסות של 20 , 30 או 50
– שמרו על מרחק,
עטו מסיכות ושטפו ידיים בתכיפות.