דלג לתוכן

אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת 2021

בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה בתאריך 16.3.21, סמוך לחצות ולאחר 4.5 שעות דיון.

ראש המועצה הציגה בישיבה את החזון והמטרות של הרשות בתחומים המרכזיים.

התקציב השוטף עומד על סך 101,092 אלפי ₪ כאשר למעלה ממחצית התקציב מופנה לשירותי החינוך. כמו כן אושר פה אחד תקציב הפיתוח.

ראש המועצה לין קפלן: "האתגר המרכזי של תל מונד הוא לפעול להגדלת הכנסות הרשות. בתחילת הישיבה הצגתי את האתגרים העומדים בפני המועצה, החזון והמטרות המרכזיות. כידוע, התקציב של המועצה הוא קשיח מהעדר מקורות הכנסה מעבר לארנונה ממגורים.

אני מודה לחברי המועצה, מכל הסיעות, על דיון פורה ומקדם במסגרתו הוגדלו סעיפי החינוך, התמיכות, תקצוב המתנ"ס, הרווחה וקידום העסקים. זוהי בשורה חשובה לישוב ואני תקווה להמשך שיתוף פעולה לטובת תל-מונד, הבית של כולנו."