דלג לתוכן

אודות החברה הכלכלית

פרטי התקשרות:

מנכ"לית החברה הכלכלית: תהילה מימון

מנהל פרויקטים: הדר ליואי
מזכירת החברה: יהודית חן
טלפונים: 09-7774103/4
פקס: 7969665- 09

דוא"ל: kalkalit@tel-mond.muni.il

כתובת: הדקל 51 ת.ד. 1958
* קבלת קהל בתיאום טלפוני

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"מ החלה את פעילותה באפריל 2004. בעלת המניות של החברה היא המועצה המקומית תל-מונד. החברה הכלכלית עוסקת בפיתוח שירותים מוניציפאליים ופיתוח של נכסי הרשות פיתוח אורבאני וייזום , וכן יכולה לעסוק בכל פעילות אשר תטיל עליה הרשות המקומית.

אודות החברה הכלכלית

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד, פועלת תוך שיתוף פעולה עם הרשות המקומית ליצירת מקורות הכנסה לטובת הרשות ולרווחת התושבים.
במהלך שנת 2005, הקימה ומסדה החברה את תשתיות הניהול ובמקביל, פעלה בשיתוף עם המועצה המקומית במספר פרויקטים אשר אפשרו לחברה למסד את פעילותה העסקית תוך יצירת רווחים נאים לבעלי המניות – המועצה המקומית תל-מונד.

הפעילות העסקית המשמעותית של החברה הכלכלית הינו פרויקט מתחם 193 אשר בו ביצעה החברה עבודות פיתוח בשכונה חדשה לעשרות יחידות דיור. על אף היקפו ומורכבותו מתבצע הפרוייקט על פי התוכנית תוך עמידה בלוחות הזמנים ובתקציב.

פעילות זו בוצעה בהתאם להחלטות הדירקטוריון והחלטות מליאת המועצה המקומית תל-מונד.
פעילותה של החברה מתבצעת על ידי מבנה ארגוני שטוח תוך קבלת החלטות ותגובה מהירה ויעילה, למצבים ולמשימות העומדות בפניה.

החברה הכלכלית בניגוד לרשות יכולה להתמקד במספר פרויקטים ואינה חייבת לפעול במכלול שלם של פרויקטים ושירותים לציבור התושבים. התמקדות זו תמצא את יכולתה הארגונית, המקצועית ומיומנויותיה של החברה לביצוע הפרויקטים תוך פעילות במשק כספי סגור.

מאז הקמתה, החברה עוסקת בקידום תוכנית בנין עיר על פי תוכנית האב של הישוב מתוך מגמה לבצע בהן בעתיד את עבודות הפיתוח.