קצינת ביקור סדיר

קב"סית: גלית גרינר
טלפון: 09-7774136

gfunky.galit@gmail.com

קבלת קהל:
א' – ה' 13:00 – 08:00
יום ג' 18:00 – 16:00

תפקידי הקב"סית (קצינת ביקור סדיר)

1. מניעת נשירה ממערכת החינוך.
2. איתור תלמידים נושרים ומציאת מסגרת חלופית עבורם.
3. טיפול בתלמידים, המוגדרים כנושרים סמויים.
4. ליווי תוכניות למניעת נשירה מטעם המחלקה לביקור סדיר.
5. עמידה על משמר זכויותיו של התלמיד בהתאם לחוקים ולתקנות בחוזרי מנכ"ל.
6. רכזת ועדות השמה.
7. רכזת מועדונית.