פרוטוקולים – דירקטריון החברה

 תאריך קישור שם הפרוטוקול
מתאריך 7.6.16 פרוטוקול דירקטוריון 7.6.16
מתאריך 25.7.16 פרוטוקול דירקטוריון 25.7.16
מתאריך 28.9.16 פרוטוקול דירקטוריון 28.9.16
מתאריך 20.11.16 פרוטוקול דירקטוריון 20.11.16
מתאריך 29.1.17 פרוטוקול דירקטוריון 29.1.17