ספר טלפונים

קבלת קהל - בתאום מראש

טלפון נייד אימייל
עו"ד שרון זינגר 
אביבה בסון 
כינרת חג'ג'