ארכיון חדשות

החלטת ועדת שלושה לגבי התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח במכרז אספקת ריהוט וציוד.

20.03.2018 10:59

מצורף קישור להחלטה

לפרטים נוספים