ארכיון חדשות

מכרז 2/2018

27.02.2018 15:14

אספקה, התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידאו, בשטח מועצה מקומית תל מונד

לפרטים נוספים