ארכיון חדשות

מכרז פומבי מס' 10/2018

27.02.2018 15:03

מכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג LED- לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית

לפרטים נוספים