ארכיון חדשות

טופס בקשה להיכלל במאגר – ענף ייעוץ משפטי

11.02.2018 10:45

הקמת "רשימת מציעים" בתחום הייעוץ המשפטי לצורך התקשרויות מכוח תקנה 3(8) עבור מ.מ תל-מונד

לפרטים נוספים