ארכיון חדשות

הודעה בדבר מינוי חשב מלווה למועצה

14.01.2018 09:17

עם סיום כהונתו של החשב המלווה, עו"ד דוד אטיאס, מונה על ידי משרד הפנים - חשב מלווה חדש למועצה, מר מיכאל צור. תוקף המינוי החל מתאריך 1.1.18 . ראש המועצה, עו"ד שמואל סיסו קיבל בברכה את המינוי ואיחל לחשב המלווה הצלחה במילוי תפקידו.