דרושים ומכרזים

הרשמה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים:

מכרזים:

מועד אחרון להגשת הצעות שם המכרז מספר מכרז
 27.12.17 בשעה 12:00  אספקה, התקנה ותחזוקה של משטחי דשא סינתטי במועצה המקומית תל מונד  מכרז מס’ 17/17

למסמכי המכרז לחצו כאן

 8.1.18 בשעה 12:00  עובד קידום נוער בתכנית היל”ה איזורית בשרון  מכרז מס’ 18/17

למסמכי המכרז לחצו כאן

 8.1.18 בשעה 12:00  עובד קידום נוער ליחדה לקידום נוער תל מונד  מכרז מס’ 19/17

למסמכי המכרז לחצו כאן

 8.1.18 בשעה 12:00  ממונה שירותי חירום וביטחון וממונה בטיחות/קב”ט מוס”ח  מכרז מס’ 20/17

למסמכי המכרז לחצו כאן

 8.1.18 בשעה 12:00  עו”ס נערים, צעירות וצעירים ועבודה קהילתית  מכרז מס’ 21/17

למסמכי המכרז לחצו כאן

 8.1.18 בשעה 12:00  מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים  מכרז מס’ 22/17

למסמכי המכרז לחצו כאן

 8.1.18 בשעה 12:00  מזכירה במשרדי המועצה  מכרז מס’ 23/17

למסמכי המכרז לחצו כאן

 8.1.18 בשעה 12:00  מהנדס/הנדסאי  מכרז מס’ 24/17

למסמכי המכרז לחצו כאן

 8.1.18 בשעה 12:00  פסיכולוג/ית  מכרז מס’ 25/17

למסמכי המכרז לחצו כאן

  11.1.18 בשעה 12:00  פקח רב תכליתי לישוב  מכרז מס’ 26/17

למסמכי המכרז לחצו כאן