דרושים ומכרזים

הרשמה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים:

מכרזים:

מספר מכרז
שם המכרזמועד אחרון להגשת הצעות
 מכרז מס' 17/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 אספקה, התקנה ותחזוקה של משטחי דשא סינתטי במועצה המקומית תל מונד 27.12.17 בשעה 12:00
 מכרז מס' 18/17
מסמכי המכרז לחצו כאן
 עובד/ת קידום נוער בתכנית היל"ה איזורית בשרון 8.1.18 בשעה 12:00
 מכרז מס' 19/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 עובד/ת קידום נוער ליחידה לקידום נוער תל מונד 8.1.18 בשעה 12:00
 מכרז מס' 20/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 ממונה שירותי חירום וביטחון וממונה בטיחות/קב"ט מוס"ח 8.1.18 בשעה 12:00
 מכרז מס' 21/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 עו"ס נערים, צעירות וצעירים ועבודה קהילתית 8.1.18 בשעה 12:00
 מכרז מס' 22/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מנהל/ת מחלקת פיקוח ורישוי עסקים 8.1.18 בשעה 12:00
 מכרז מס' 23/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מזכיר/ה במשרדי המועצה 8.1.18 בשעה 12:00
 מכרז מס' 24/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מהנדס/ת / הנדסאי/ית 8.1.18 בשעה 12:00
 מכרז מס' 25/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 פסיכולוג/ית 8.1.18 בשעה 12:00
 מכרז מס' 26/17
למסמכי המכרז לחצו כאן
 פקח/ית רב תכליתי לישוב  11.1.18 בשעה 12:00
מכרז מס' 2/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 אספקה, התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידאו, בשטח מועצה מקומית תל מונד 23.3.18 בשעה 12:00
מכרז מס' 3/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 ביצוע עבודות פיתוח בסמטת הנרקיס בתל מונד 19.3.18 בשעה 12:00
מכרז מס' 10/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 מכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג LED 15.3.18 בשעה 12:00
מכרז מס' 105/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 עובד/ת אחזקה 12.4.18 בשעה 12:00
מכרז מס' 106/18
למסמכי המכרז לחצו כאן
 סגן/ית מהנדס, במשרד מהנדס המועצה 12.4.18 בשעה 12:00