בעלי תפקידים

פרטי התקשרות וחברי הדירקטוריון

 מ"מ מנכ"ל החברה  וולטר גונסלבס
 מזכירת החברה  יהודית חן
 טלפון  7774103- 09
 פקס  7969665- 09
 כתובת  הדקל 51 ת.ד. 1958

* קבלת קהל בתיאום טלפוני

דירקטוריון החברה

 עו"ד שמואל סיסו  יו"ר הדירקטוריון
 אלון בני  חבר דירקטוריון
 אתגר נועה  חברת דירקטוריון
 דהן דוד  חבר דירקטוריון
 חיים שרה  חברת דירקטוריון
 כיוף נשאת  חבר דירקטוריון
 סגל רון  חבר דירקטוריון
 קרז'נר יגאל  חבר דירקטוריון
 וולטר גונסבלס  מ"מ מנכ"ל החכ"ל